12 Paź

Budujesz dom? Musisz odprowadzić ścieki

Budujesz dom? Musisz odprowadzić ścieki
Budując własny dom musimy rozwiązać problem powstających w nim ścieków. Przeciętny mieszkaniec domu wytwarza około 160 litrów ścieków na dzień. Gdy w pobliżu znajduje się sieć kanalizacyjna sprawa ogranicza się do zrobienia odpowiedniego przyłącza. Aczkolwiek tereny podmiejskie i wiejskie zwykle pozbawione są sieci kanalizacyjnej, wtedy problem ścieków musimy rozwiązać we własnym zakresie. Budując przydomowe oczyszczalnie ścieków dofinansowanie mamy zapewnione. Sposób zagospodarowania ścieków jako odpadów szkodliwych musi być określony w pozwoleniu na budowę. Są dwie główne możliwości radzenia sobie ze ściekami. Można je gromadzić w urządzeniach bezodpływowych tzw. szambach, lub oczyszczać je w niewielkich oczyszczalniach indywidualnych lub dużych oczyszczalniach zbiorowych, np. w ramach kilku domków lub nawet dużego osiedla.

Szukaj nas wpisując w Google

  • przydomowe oczyszczalnie ścieków ceny
  • przydomowa oczyszczalnia biologiczna
  • ekologiczne oczyszczalnie przydomowe
  • oczyszczalnie przydomowe ekologiczne
  • oczyszczalnie biologiczne przydomowe