12 Paź

Czym są oczyszczalnie ścieków

Czym są oczyszczalnie ścieków?

Oczyszczalnie ścieków są to urządzenia oraz obiekty technologiczne, które służą do oczyszczania ścieków zarówno komunalnych, jak i przemysłowych. Polega to na usuwaniu z nich zawiesin, koloidów przed wypuszczeniem ich do danego zbiornika wodnego.
Wyróżnia się kilka rodzajów oczyszczalni. Oczyszczalnie biologiczne działają na zasadzie procesów biologicznych. Oczyszczalnie hydrobotaniczne wykorzystują rośliny pływające np. rzęsę wodną. Znajdują one zastosowanie w mniejszych obiektach. W oczyszczalniach chemicznych oczyszczanie następuje w wyniku działania substancji chemicznych. Najprostsze z nich – oczyszczalnie mechaniczne do oczyszczania ścieków wykorzystują jedynie metody fizyczne takie jak rozdrabnianie, filtrowanie czy sedymentację.
Oczyszczalnie dzielimy na lokalne (oczyszczają nieduże ilości ścieków), centralne (obsługujące duże ilości ścieków) oraz grupowe, które oczyszczają ścieki pochodzące z danego obszaru.
W Polsce w roku 2012 działało prawie 3200 oczyszczalni, obsługujące niemal 70% ludności.

Szukaj nas wpisując w Google

  • biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków
  • oczyszczalnia ścieków biologiczna
  • oczyszczalnia biologiczna przydomowa
  • oczyszczalnia przydomowa biologiczna
  • oczyszczanie ścieków