11 Lut

Ekspertyzy księgowe trzebinia

Ekspertyzy księgowe

Na wczorajszej rozprawie Sąd zlecił zrealizowanie dowodu z opinii biegłego księgowego na okoliczność określenia, czy też pozwany dobrze prowadził księgi rachunkowe a także, czy możliwe nieprawidłowości w prowadzeniu księgowości przez pozwanego doprowadziły do powstanie szkody.
Ekspertyzy księgowe mają być sporządzone przez dwóch niezależnych biegłych w terminie trzech miesięcy od pozyskania przez nich postanowienia Sądu o przeprowadzeniu dowodu.
Pełnomocnik pozwanego wskazywał, iż zasięgnięcie opinii księgowych jest niezbędne i z całą pewnością wykaże, że jego klient dołożył stosownej staranności przy prowadzeniu księgowości powoda. Jeżeli ekspertyzy księgowe będą zrealizowane szybko, to sprawa będzie zakończona na następnej rozprawie.