20 Lis

oczyszczanie ścieków przemysłowych

Ścieki przemysłowe – oczyszczanie

Oczyszczanie ścieków przemysłowych może zachodzić w przydomowych oczyszczalniach lub mogą one być odprowadzane do kanalizacji zbiorczej. Przydomowa oczyszczalnia wykonywana na zamówienie danego przedsiębiorstwa, wykonywana jest tylko dla niego w oparciu o podane parametry: ilość produkowanych ścieków, rodzaj, stężenie, przepustowość, wytrzymałość materiałów, z których zbudowane są urządzenia oczyszczalni. Dostosowanie wielkości urządzeń, w szczególności zbiornika, ma znaczenie dla specyfiki produkcji oraz częstotliwości dopływu ścieków. Powyższe działania mają na celu zapewnienie ciągłości procesów oczyszczania, bezawaryjności, długiego działania i zachowania wysokiej wydajności. Przydomowa oczyszczania może służyć podczyszczeniu ścieków, które potem odprowadzane są do kanalizacji zbiorczej.