12 Paź

Przyjazne środowisku

Przyjazne środowisku

W ramach wzrastającej troski o nasze środowisko, myśl technologiczna kieruje się ku rozwiązaniom całkowicie bezpiecznym i przyjaznym przyrodzie naturalnej. Jednym z przejawów takiej tendencji są coraz częściej budowane w ostatnich latach tzw. biologiczne oczyszczalnie ścieków. To coraz częściej stosowane rozwiązanie dla przydomowych oczyszczalni. Stanowią one alternatywę dla tradycyjnych konstrukcji, które określane są mianem drenażowych. Największa różnica, a zarazem największa zaleta oczyszczalni biologicznych, które w tym aspekcie zdobywają przewagę nad drenażowymi, jest fakt, że cały proces oczyszczania ścieków odbywa się w obrębie konstrukcji urządzenia. Oczyszczenie wody, stwarza możliwość swobodnego odprowadzenia jej do rowów melioracyjnych czy rzeki. Nadaje się ona również do ponownego użytku, np. do podlewania przydomowego trawnika.

Szukaj nas wpisując w Google

  • przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków
  • przydomowa oczyszczalnia ścieków biologiczna
  • biologiczna oczyszczalnia ścieków cena
  • oczyszczanie ścieków przemysłowych
  • biologiczne oczyszczalnie